Ósmoklasisto czekamy na ciebie .
Ty też możesz zdobyć wykształcenie i komputer.

Kontakt : 602 531 539